Dodatek elektryczny

Dodatek eklektyczny

Dodatek elektryczny to kolejne  – świadczenie mające pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu rosnących kosztów ogrzewania. Kto będzie mógł skorzystać z dodatku? Jaka jest jego wysokość? Kiedy będzie można złożyć wniosek? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto będzie mógł skorzystać z dodatku elektrycznego?

Świadczenie będzie przeznaczone dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem ciepła jest ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

⚠ Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został już przyznany dodatek do innego paliwa, to nie otrzyma dofinansowania do ogrzewania energią elektryczną. ⚠

Czy dodatek elektryczny jest uzależniony od kryterium dochodowego?

Nie. Wypłata dodatku elektrycznego nie jest zależna od kryterium dochodowego.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość świadczenia będzie zależała od zużycia energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać:

  • 1000 zł – przy zużyciu poniżej 5 MWh,
  • 1500 zł – przy zużyciu powyżej 5 MWh.

Podstawą do otrzymania pomocy finansowej w ramach dodatku elektrycznego będzie złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny nie jest możliwe bez wcześniejszego złożenia deklaracji źródeł ciepła (CEEB) .

Kiedy złożyć wniosek?

Według projektu ustawy, wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Kiedy dodatek elektryczny będzie wypłacany?

Pieniądze w ramach świadczenia trafią na konta wnioskujących najpóźniej do 31 marca 2023 roku.