PRZERWA W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ

 Informujemy, iż przerwa w wydawaniu zaświadczenia przez gminy w przypadku osób fizycznych lub członków ich gospodarstw domowych uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego – dotyczy terminu od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie może wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.