Opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej .

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać:
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021  jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach  www.gopsborki.pl

kontaktując się z pracownikami socjalnymi Ośrodka,

bezpośrednio w siedzibie Ośrodka,

telefonicznie:   81 857 42 77