Projekt AKTYWNE WŁĄCZENIE

Gmina Borki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Aktywne włączenie”

Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Borki (woj. lubelskie) objętego lokalnym programem rewitalizacji (zamieszkujących  następujące podobszary rewitalizacji: centralna część sołectwa Borki, centralna część sołectwa Wola Osowińska, centralna część sołectwa Wrzosów).

Rekrutacja odbędzie się w dniach 14 – 27 stycznia 2021 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 81 85 74 277.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa  docxpdf

Formularz rekrutacyjny docxpdf

Oświadczenie – dane osobowe docx, pdf

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych docx, pdf

Regulamin rekrutacji pdf