Wypłata dodatku węglowego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Borki,

informujemy, iż w dniu 05.10.2022 r. gmina rozpocznie wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w Kasie Urzędu Gminy Borki od godziny 10.00, natomiast osobom, które podały we wniosku numer konta bankowego, będzie realizowany w tym dniu przelew .