Sprawienie pogrzebu

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Sprawienie pogrzebu, w przypadku kiedy osoba zmarła jest samotna lub rodzina nie jest w stanie sprawić pogrzebu we własnym zakresie, nie posiada prawa do zasiłku pogrzebowego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty które należy złożyć

Informacja o zgonie (policja, instytucje służby zdrowia, prokurator, środowisko lokalne).