Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
  •  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
  • Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
  • Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Każda osoba mająca problemy, których sama we własnym zakresie nie potrafi rozwiązać.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Praca socjalna prowadzona jest z częstotliwością uzależnioną od potrzeb rodziny w tym zakresie.

Dokumenty, które należy złożyć

Rodzina lub osoba zgłasza pracownikowi socjalnemu potrzebę prowadzenia pracy socjalnej.