O nas

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH:

Kierownik  – mgr Anna Szalast

Dział Finansowo-Administracyjny

  • Główny Księgowy – mgr Agnieszka Tryc

Dział Świadczeń Pomocy Środowiskowej (rejony) :

  • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej –  mgr Jolanta Sokół (Osowno, Nowiny, Wola Chomejowa, Sitno, Olszewnica)
  • Pracownik Socjalny – mgr Andżelika Sałata (Krasew)
  • Pracownik Socjalny –  mgr Agnieszka Kwiatek (Borki, Pasmugi, Wola Osowińska)
  •  Pracownik socjalny – mgr Agnieszka Rolak (Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wrzosów, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary)

Asystent Rodziny:    Anna Szaniawska

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (rejony):

  • Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych – mgr Monika Górna
  • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Anna Kryjak (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)
  • Starszy Referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz ds. świadczeń rodzinnych (Stara Wieś, Krasew, Borki) – mgr inż. Małgorzata Makosz
  • Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych (500+) – Nina Czarnecka-Bajda  (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Borki, Krasew, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)