O nas

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Nina Czarnecka-Bajda

Dział Świadczeń Pomocy Środowiskowej (rejony) :

  • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Jolanta Sokół (Osowno, Nowiny, Wola Chomejowa, Sitno, Olszewnica)
  •  Pracownik  Socjalny – Edyta Kierczuk – Tikałowicz (Krasew)
  • Starszy Pracownik  Socjalny – Agnieszka Kwiatek (Borki, Pasmugi, Wola Osowińska)
  • Pracownik socjalny – Agnieszka Rolak (Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wrzosów, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary)

Asystent Rodziny:  Anna Szaniawska

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (rejony):

  • Pomoc administracyjno – biurowa – Marlena Kulenty Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia szkolne oraz  dodatek osłonowy (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Borki, Krasew, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)
  • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Anna Kryjak (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)
  • Starszy Referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz ds. świadczeń rodzinnych (Stara Wieś, Krasew, Borki) – Małgorzata Makosz