O nas

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH:

p.o.  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Nina Czarnecka-Bajda

Dział Finansowo-Administracyjny:

  • Główny Księgowy – Agnieszka Tryc

Dział Świadczeń Pomocy Środowiskowej (rejony) :

  • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Jolanta Sokół (Osowno, Nowiny, Wola Chomejowa, Sitno, Olszewnica)
  • Starszy Pracownik Socjalny/ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Andżelika Sałata (Krasew)
  • Pracownik Socjalny – Agnieszka Kwiatek (Borki, Pasmugi, Wola Osowińska)
  •  Pracownik socjalny/Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Agnieszka Rolak (Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wrzosów, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary)

Asystent Rodziny:  Anna Szaniawska

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (rejony):

  • Marlena Kulenty Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia szkolne oraz świadczenia wychowawcze (500+) (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Borki, Krasew, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)
  • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Anna Kryjak (Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Nowiny, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno)
  • Starszy Referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz ds. świadczeń rodzinnych (Stara Wieś, Krasew, Borki) – Małgorzata Makosz