POMOC w KRYZYSIE – wsparcie psychologiczne w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią COVID-19

,,Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”  -Dante Alighieri

W trudnym czasie pandemii COVID-19 wiele osób doświadcza obaw, lęków dotyczących losu swojego i swoich najbliższych, utraty kontroli, poczucia zagrożenia zdrowia, bytu, przyszłości. Czasem sytuacje te przerastają możliwości samodzielnego radzenie sobie, dlatego pracownicy I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uruchomili linię POMOCwKRYZYSIE.

Co oferują?

Wsparcie i porady doświadczonych psychologów i psychiatrów.

Do kogo skierowana jest ich pomoc?

Do wszystkich osób, które doświadczają trudności emocjonalnych/psychicznych
związanych z aktualną sytuacją, a w szczególności pracowników ochrony zdrowia
i innych służb zaangażowanych w walkę z pandemią.

Na jaki numer można zadzwonić?

535 674 379
535 658 549

Kiedy można dzwonić?

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Czy można skorzystać z porady anonimowo?

Tak, porady mogą być udzielane anonimowo.

Ile kosztuje porada?

Porady są bezpłatne. Jedyny koszt związany jest z opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne (według taryfy operatora).

Można skontaktować również przez e-mail.
E-mail: pomocwkryzysie@spsk1.lublin.pl

Wniosek o dożywianie dzieci w szkole.

GOPS w Borkach informuje, że od 04.01.2021 r. do 20.01.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.

INFORMACJA.

ℹℹℹ Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach dnia🗓 24 grudnia jest zamknięty, natomiast 🗓31 grudnia będzie otwarty do ☎️ godz. 14.00.

INFORMACJA.

📢📢📢📢 INFORMUJEMY, że GOPS w Borkach wypłaca już w kasie Urzędu Gminy świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz świadczenia z pomocy społecznej. Wypłaty na konta bankowe są również realizowane.
PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI.
[PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE]:
ℹℹℹPieniądze na zakup👨‍💻👩‍💻 komputera 🧒👦👧🧑dla dziecka z rodziny rolniczej
🗓Do 30 grudnia 2020 r. ❗można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.
Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
📍w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
📍w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
📍w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
📍w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
📍która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
📍Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

GOPS w Borkach został zakwalifikowany do Inkubatora pomysłów.

ℹ😊ℹ😊Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach jako autor pomysłu na innowacje społeczne dotyczące włączania społecznego został zakwalifikowany do Inkubatora pomysłów, z którym będziemy realizowali swój pomysł 😊💙
Nasz pomysł znajduje się na liście pomysłów pod numerem 18 zakwalifikowanych do pierwszego cyklu w ramach Inkubatora pomysłów:

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Bardzo ważna data, ponieważ dotyka godności każdego człowieka.

Przypomina nam, że bez względu na wszystko nikt i nigdy nie może pozbawić nas godności. To przymiot przyrodzony, zatem należny każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka to święto, które obchodzimy od 72 lat, by podkreślić wagę podpisanej 10 grudnia 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niebagatelny wkład w jej powstanie miała Eleanor Roosevelt, która jako przewodnicząca Komisji Praw Człowieka ONZ była siłą napędową w tworzeniu Deklaracji. Mówiła wówczas:

– Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. […] Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie.

Te słowa szczególnie mocno wybrzmiewają w kontekście pandemii, z którą dziś mierzy się niemal cały świat. Ten trudny czas pokazał, jak wiele zależy od nas samych, jak wiele udaje się zrobić, gdy rozglądamy się częściej wokół siebie i zadajemy pytanie, co JA mogę zrobić, jak JA mogę pomóc? Siła samopomocy i solidarności jest nie do przecenienia. Polacy wielokrotnie już to udowadniali, szyli maseczki, rozwozili posiłki seniorom, by ci nie musieli narażać się na kontakt z wirusem, odstępowali swoje prywatne mieszkania, by lekarze wracający z dyżurów nie zarażali swoich najbliższych, zbierali sprzęt, by dzieci mogły uczyć się zdalnie. Bez tego zaangażowania, bez tej wrażliwości, byłoby trudniej walczyć z wirusem. Byłoby trudniej mówić o prawach i równości, gdyby nie otwartość ludzi.