Program Dostępność plus w gminie Borki.

Dnia 29 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach, jako pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce ośrodek pomocy społecznej, znalazł się w zaszczytnym gronie sygnatariuszy porozumienia na rzecz dostępności, podpisanego w obecności Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

Partnerstwo na rzecz dostępności jest zobowiązaniem współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Deklaracja zakłada nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w celu efektywnej realizacji programu i szerszych celów realizowanych na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, do których należą min. osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, kobiety w ciąży. Szeroko rozumiana przestrzeń publiczna począwszy od struktury urbanistycznej, poprzez standardy obsługi klienta  w urzędach i innych instytucjach użyteczności publicznej po działania edukacyjno-informacyjne, wymaga nieustających starań w kierunku modernizacji, której przyświeca idea kompleksowej dostępności wyrażona stwierdzeniem, iż jesteśmy różni, ale mamy równe prawa.

 

Anna Szalast Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

Więcej o dostępności plus →  https://www.youtube.com/watch?v=lJMhtkN7O2A

 

INFORMACJA GOPS dotycząca nowego okresu świadczeniowego

Nowe wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenie „dobry start” przyjmowane będą:

 • Od 1 lipca 2020 on-line (w przypadku świadczeń rodzinnych dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego)
 • Od 1 sierpnia 2020 r. osobiście w formie papierowej
 • Osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego mogą składać wnioski
  o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego po 25 września 2020 r.
  (w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy
  w gospodarstwach rolnych)

Wnioski o pomoc materialną dla uczniów (stypendium szkolne) będą przyjmowane od 1 do 15 września 2020 r.

 Wnioski o dożywianie dzieci w szkole przyjmowane będą od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy do składania wniosków on-line poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, które można złożyć bez wychodzenia
z domu.

Przypominamy, że wnioski na świadczenie wychowawcze(500+) będzie można składać dopiero
od lutego 2021 r., ponieważ świadczenie jest obecnie przyznane do 31 maja 2021 r.

Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2020/2021 jest rok bazowy 2019 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu następujące po tym roku (utrata bądź podjęcie zatrudnienia).

Przypominamy również o konieczności dostarczania zaświadczeń ze szkół ponadpodstawowych
dla uczniów pobierających zasiłek rodzinny w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2020 r.

Prosimy również o wypełnianie wniosków o podstawowe dane, tj. dane wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane dzieci, o które jest wnioskowana pomoc, dane miejsca zamieszkania, numer konta bankowego, dane szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wymienione dane przyspieszą oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod względem formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce. Zwracamy również uwagę na to, że interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą od godziny 8:00 do godziny 13:00.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego.
 2. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2019 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych oraz zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne).
 3. Wyrok zasądzający alimenty.
 4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
 5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu w 2019 r. oraz stawce podatkowej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku.
 6. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:

– utrata dochodu

 • świadectwo pracy
 • pit-11

– uzyskanie dochodu

 • umowa o pracę
 • zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto z drugiego miesiąca pracy
 1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 2. Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku chorobowym za rok 2019 wszystkich osób ubezpieczonych w KRUS.
 3. W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju podczas wypełniania wniosku należy podać:

– adres zamieszkania i zatrudnienia poza granicami RP

– określenie charakteru wyjazdu (praca zarobkowa)

– wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dożywianie dzieci w szkole i stypendium szkolne:

 1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego.

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) Z KASY W DNIU 25.06.2020 R.

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ GODZINA
1 BORKI 9:00-9:30
2 KRASEW 9:30-10:00
3 MARUSZEWIEC NOWY, MARUSZEWIEC STARY 10:00-10:30
4 NOWINY 10:30-11:00
5 OLSZEWNICA 11:00-11:30
6 OSOWNO 11:30-12:00
7 SITNO 12:00-12:30
8 STARA WIEŚ 12:30-13:00
9 TCHÓRZEW 13:00-13:30
10 TCHÓRZEW KOLONIA 13:30-14:00
11 WOLA CHOMEJOWA 14:00-14:30
12 WOLA OSOWIŃSKA 14:30-15:00
13 WRZOSÓW 15:00-15:30

Przypominamy również o zachowaniu środków ostrożności
(co najmniej 2 m odstępu miedzy osobami).

Nie stygmatyzuj chorych na koronawirusa – to może dotknąć także Ciebie i Twoich bliskich

 

NFZ podkreśla, że wielu z nas boi się osób zarażonych lub przebywających na kwarantannie, a strach i lęk są naturalne, jednak my mamy wpływ na nasze reakcje i decyzje. Niestety zdarzają się przypadki hejtowania, wytykania palcami czy publicznego stygmatyzowania – tak pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów, choćby z podejrzeniem zarażenia.

“Pamiętajmy, że strach przed koronawirusem nie zwalnia nas od bycia człowiekiem. W czasie kwarantanny narodowej walczymy ze śmiercionośnym wirusem, ale nigdy nie przeciw człowiekowi. Bądźmy solidarni. Nie stygmatyzujmy! Pomagajmy! Jutro pacjentem może być każdy z nas” – apeluje NFZ.

Fundusz przygotował spot propagujący solidarność zamiast stygmatyzacji pacjentów chorych na COVID-19 oraz osób na kwarantannie → https://youtu.be/LWMlvEh8ALY

O to, by nie wykluczać tych osób poza nawias społeczeństwa lecz otoczyć opieką, NFZ zwracał już szczególną uwagę w ramach cyklu  filmów pod wspólnym tytułem „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii” →  https://youtu.be/PlQhsLLUmRE

 

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na konto bankowe

Szanowni Mieszkańcy!

GOPS w Borkach ponownie informuje, iż ze względu na epidemię zalecana jest zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe.

Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie osobiście lub drogą e-mailową  na adres: gops@gminaborki.pl

Wzór oświadczenia → 20200316134924610-1

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

“Małe rączki potrafią
ulepić kwiatek z plasteliny
Narysują słońce roześmiane
Zbudują domek z klocków
Małe rączki potrafią napisać mama,
i przynoszą mi jabłko czerwone
ocierają łzy i splatają się tuż nad szyją.
W małych rączkach mieści się cała miłość…”

 

          Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom małym i dużym życzymy wielu spełnionych marzeń, długiego i pięknego dzieciństwa, uśmiechu od ucha do ucha oraz wielu wspaniałych przygód!

Kierownik i pracownicy GOPS Borki.

9 Edycja stypendiów akademickich na rok 2020/2021- Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

GOPS w Borkach informuje, że Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w GOPS Borki, pod numerem telefonu: (81) 8574277 oraz w linku na stronie → www.fejj.pl

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień Rodzicielstwa zastępczego został ustanowiony na 30 maja przez Sejm w 2006 roku.

Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.