Dożywianie dzieci w szkole

INFORMACJA!!!

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od

 1 grudnia 2023 r. można składać wnioski w celu przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci drugi semestr szkolny. Pomoc jest przyznawana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (druki w siedzibie GOPS), wraz z następującymi dokumentami:

♦ dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy – zawierający kwotę brutto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: zdrowotne, emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu / odcinek renty / ostatnia decyzja, odcinek emerytury / ostatnia decyzja, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);

♦ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja / zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;

♦ w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (ostatni kwartał);

♦ inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski będą przyjmowane TYLKO z kompletem dokumentów !

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach :

 pokój nr 2 i 3, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. (81) 857-42-77