Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) – to dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej oraz nazwa programu mającego na celu promocję polityki prorodzinnej. KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+( czyli rodziców, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku) dostępnych w publicznych i prywatnych instytucjach. Zgodnie z ustawą, posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów z branży: spożywczej, paliwowej, bankowej oraz rekreacyjnej. KDR wspiera także budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Karta Dużej Rodziny – wniosek

Program Karta Dużej Rodziny realizowany jest od 1 stycznia 2015 roku. Jak otrzymać KDR? Karta Dużej Rodziny (3+) wydawana jest na wniosek. Może go złożyć jedna (pełnoletnia) osoba w imieniu całej rodziny. W tym celu musi wypełnić formularz wpisując dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Posiadaczami karty mogą być wszyscy rodzice (również zastępczy), którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

Co istotne, o Kartę Dużej Rodziny dla rodziców (których dzieci są już dorosłe) mogą wnioskować również dzieci. O kartę w wersji plastikowej oraz elektronicznej należy wnioskować za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania członka lub członków rodziny.

Karta Dużej Rodziny – cena

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Jeśli posiadamy już jedną formę karty, a składamy wniosek o dodatkową formę (elektroniczną), wówczas opłata wynosi 10,00 zł. W przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, wydawany duplikat kosztuje 15,00 zł. i podlega waloryzacji.

KDR przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Karta Dużej Rodziny – wygląd

Karta Dużej Rodziny ma jeden, ogólnopolski wzór. Posiada identyczne wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Znajdziemy na niej następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, datę ważności karty, numer KDR, skrót KDR napisany alfabetem Braille’a oraz zabezpieczenia przed podrobieniem. Numer Karty Dużej Rodziny składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy.

Karta Dużej Rodziny – zniżki

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, bonusów i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Miejsca, w których posiadacze KDR zrobią zakupy ze zniżką oznaczone są napisem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny – na jaki czas?

Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny? Rodzice otrzymują ją na całe życie, natomiast dzieci do ukończenia 18 lat. Jeśli podejmują dalszą naukę w szkole lub na studiach, mogą korzystać z KDR do 30 września w roku, w którym planowane jest ukończenie przez nich nauki.