Telefony zaufania

801 120 002

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 22:00
w niedzielę i święta w godzinach 8:00 – 16:00
dyżur prawny: środy w godzinach 18:00 – 22:00
(koszty rozmowy są naliczane według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca)dodatkowe dyżury prawne w poniedziałki i wtorki od 17:00 do 21:00 pod numerem (22) 666 28 50 poradnia mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

 

(22) 621 35 37

CENTRUM  PRAW  KOBIET

dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków, w godzinach 10.00-16.00
dyżur prawnika: czwartki w godzinach 10.00-16.00
poradnie mailowe:
porady psychologiczne: porady.psychologiczne@cpk.org.pl
porady prawne: porady.prawne@cpk.org.pl

 

 

116 123

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA
(telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym)

codziennie w godzinach 14.00 – 22.00 (numer bezpłatny)

 

 

116 111

TELEFON ZAUFANIA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY
(służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia w trudnych dla nich sytuacjach życiowych)

codziennie w godzinach 12.00 – 22.00 (numer bezpłatny)

 

800 121 212

DZIECIĘCY  TELEFON  ZAUFANIA  RZECZNIKA  PRAW  DZIECKA
(telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży)

od poniedziałku do piątku w godzinach  8.15 – 20.00 (numer bezpłatny)
Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem  i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 

801 140 068

„POMARAŃCZOWA LINIA”  DLA RODZICÓW,  KTÓRYCH  DZIECI SIĘGAJĄ  PO ALKOHOL LUB NARKOTYKI

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00
poradnia mailowa: pomoc@pomaranczowalinia.pl
Źródło: www.pomaranczowalinia.pl

 

 

801 199 990

OGÓLNOPOLSKI  TELEFON  ZAUFANIA „NARKOTYKI – NARKOMANIA”

codziennie w godzinach 16.00 – 21.00, z wyjątkiem świąt państwowych  (opłata za połączenie z telefonów komórkowych według stawek operatora. Opłata za połączenie z telefonów stacjonarnych za pierwszy impuls)

 

 

800 108108

TELEFON WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH
(linia adresowana do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy)

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00 (połączenie bezpłatne)
poradnia mailowa:  psycholog@naglesami.org.pl

Dodatkowe numery zaufania: