Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowa

Pomoc w formie rzeczowej – paczki z artykułami spożywczymi, opał, jeden gorący posiłek dla dzieci w szkołach, dla dorosłych z dowozem do domu.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina, w których dochód nie przekracza w przypadku:

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej 776 zł netto
  • W rodzinie na osobę 600 zł netto
  • W przypadku jednego gorącego posiłku w szkołach i z dowozem do domu dochód nie może przekroczyć 200% kryterium.
Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.