Informacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej odbędą się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:30 do 14:00.