Depresja ma wiele twarzy. Być może widzisz ją codziennie w lustrze. 23.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 

Depresja ma wiele twarzy. Może widzisz ją codziennie w lustrze, mijasz na korytarzu lub gdy przeglądasz social media. W Polsce mamy ponad 1,2 miliona takich twarzy.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to doskonały moment do rozmowy o tej trudnej chorobie, okazania wsparcia i zatrzymania się na chwilę, poobserwowania siebie i bliskich. Niestety, dla wielu ludzi depresja nadal jest oznaką słabości, tematem wstydliwym i dlatego zamiatanym pod dywan. 

Jednak depresja to schorzenie, które można porównać do innych chorób takich jak grypa, Alzheimer, cukrzyca czy padaczka. Posiada swoje określone definicje, kryteria diagnozy i metody leczenia. Pomimo tego, że objawy depresji czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie czyni jej to mniej ważną od innych dolegliwości. Dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku czy statusu materialnego. 

Jak tłumaczy lekarz Marcin Zarzycki: Depresja zmienia funkcjonowanie mózgu na poziomie chemicznym i strukturalnym, co można uwidocznić w badaniach naukowych.

Co może powodować depresję? 

Depresja może mieć jedną, wyraźną przyczynę – np. pojawia się po utracie bliskiej osoby, ale może także być kombinacją genów, predyspozycji i środowiska, w jakim ktoś dorastał. Poza przyczynami genetycznymi i biologicznymi depresję może uruchomić szereg czynników stresowych, takich jak: 

 • wypadek,
 • utrata pracy,
 • zakończenie związku,
 • przytłaczający nadmiar pracy i obowiązków,
 • utrata sprawności.

Jak rozpoznać, czy cierpisz na depresję?

Według obowiązującej w Europie klasyfikacji ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:

 • obniżenie nastroju,
 • utrata zainteresowania rzeczami, które wcześniej sprawiały radość (anhedonia),
 • brak energii i osłabienie.

Ostateczną diagnozę depresji postawi lekarz psychiatrii po dokładnym wywiadzie z pacjentem. Każdy przypadek jest inny, dlatego też choroba może przebiegać inaczej. Jeśli zauważasz u siebie nawet jeden z poniższych objawów, skontaktuj się z lekarzem:

Oprócz wyżej wymienionych objawów depresji, u dzieci i nastolatków choroba może przejawiać dodatkowe symptomy, takie jak: 

 • ataki płaczu,
 • agresja (fizyczna, słowna) względem siebie lub innych,
 • poirytowanie,
 • lęk przed pozostawaniem samemu (nawet na chwilę),
 • nadmierne zmęczenie, letarg. 

Psycholog Jagoda Turowska komentuje: “Łatwo przeoczyć sygnały płynące od dziecka, myląc je z „burzą hormonalną”. Warto obserwować dziecko, słuchać co mówi i w razie wątpliwości udać się na wizytę do specjalisty, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że coś przeoczyliśmy.”

Gdzie szukać pomocy? 

Aby zdiagnozować depresję, możesz umówić się na bezpłatną wizytę w ramach NFZ.  Lekarz psychiatra będzie w stanie ocenić powagę sytuacji i zlecić odpowiednią terapię. W przypadku choroby u dzieci nierzadko psychoterapia będzie odbywać się z udziałem rodziców. 

Mapa punktów pomocy

Jeśli masz myśli samobójcze i planujesz zrobić sobie krzywdę (lub obserwujesz to u innej osoby), wezwij pogotowie (numer alarmowy 112 lub 999). Wezwanie karetki do osoby, której życie jest realnie zagrożone z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej, nie różni się niczym od innych sytuacji, w których zwracamy się o pomoc do pogotowia ratunkowego.

Dedykowane infolinie antydepresyjne

Sprawdź, jaki numer warto wykręcić.

FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ „ŚWIĄTECZNY PREZENT”

 Dzieci z terenu Gminy Borki uczestniczyły w finale Akcji Charytatywnej zatytułowanej „ Świąteczny Prezent”, który odbył się 28.12.2023 roku w hotelu „ Grochowiak” w Łukowie. Pan Sławomir Domański jako inicjator Akcji Charytatywnej od 20 już lat organizuje różnego rodzaju wydarzenia dla potrzebujących osób z Łukowa i okolic, a przede wszystkim dla dzieci. Człowiek o wielkim sercu, empatyczny, wrażliwy na ludzką krzywdę. Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami. W oczekiwaniu na Mikołaja czas umilała młoda gwiazda łukowskiej sceny Marta Liwińska piosenkami z płyty „ Emocje” Małej Orkiestry Dni Naszych. Niespodzianką wieczoru był występ i wspólna zabawa z aktorem musicalowym i solistą teatru muzycznego w Gdyni Jerzy Baduszek Michalski. Zarówno występy, jak i prezenty wywołały radość wśród najmłodszych. Uśmiech zagościł na twarzach wszystkich obdarowanych dzieci. Dzieci wraz z rodzicami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Fotorelacja :

DODATEK OSŁONOWY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać w GOPS oraz pod podanym linkiem:

INFORMACJA O ZMIANACH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH – OD DNIA 01.01.2024R.

Z dniem 1.01.2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym (Dz.U. z 2023r. poz.1429), która zmienia zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

 1.                     NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1.01.2024 r.
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  1. zostanie zlikwidowany od 1.01.2024 r., 
  1. dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)
  1. będzie wypłacane tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia, będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać będzie również nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, osoby inne niż matka i ojciec, na których zgodnie z Kodeksem Cywilnym ciąży obowiązek alimentacyjny, będą miały łatwiejszy dostęp do uzyskania świadczenia, W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, kwota świadczenia zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana będzie opieka – warunkiem jest złożenie przez opiekuna wniosku, możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,
  1. dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 • Zasiłek dla opiekuna
  • W sprawach nieuregulowanych stosowane będą przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.,
 •  dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 • Przepisy przejściowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – do których prawo powstało w okresie do dnia 31.12.2023r.:
 1. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do wszystkich świadczeń, do których prawo powstało do dnia 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane.

Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach (z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 1.01.2024 r.

 • Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po 1.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie. W przypadku rezygnacji z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego po  01.01.2024 r., nie będzie już możliwy powrót do tego świadczenia.
 • Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.
 • Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 
 • W przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna oraz jednoczesnego złożenia wniosku o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy poinformować o tym organ wypłacający wyżej wymienione świadczenia. W takiej sytuacji wypłata powyższych świadczeń zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.
 • Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu przez opiekuna wraz z odsetkami.

 III.                ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE.

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ilość punktów w skali potrzeby wsparciaWysokość świadczenia wspierającego  Przysługuje od       
95-100220% renty socjalnej01.01.2024 r.
90-94180% renty socjalnej01.01.2024 r.
87-89120% renty socjalnej01.01.2024 r.
85-86120% renty socjalnej01.01.2025 r.Po spełnieniu dodatkowych warunków także od 1.01.2024 r. Informacji na ten temat udziela ZUS.
80-8480% renty socjalnej01.01.2025 r.
78-7960% renty socjalnej01.01.2025 r.
75-7760% renty socjalnej01.01.2026 r.
70-7440% renty socjalnej01.01.2026 r.
69 i mniejświadczenie wspierające nie przysługuje 

 Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Powyższa informacja nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

tekst ustawy dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429

 •  Świadczenie wspierające:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (81) 857-42-77.

Informacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dnia 22 grudnia 2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach będzie nieczynny.

Informacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej odbędą się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:30 do 14:00.

Dożywianie dzieci w szkole

INFORMACJA!!!

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od

 1 grudnia 2023 r. można składać wnioski w celu przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci drugi semestr szkolny. Pomoc jest przyznawana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (druki w siedzibie GOPS), wraz z następującymi dokumentami:

♦ dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy – zawierający kwotę brutto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: zdrowotne, emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu / odcinek renty / ostatnia decyzja, odcinek emerytury / ostatnia decyzja, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);

♦ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja / zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;

♦ w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (ostatni kwartał);

♦ inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski będą przyjmowane TYLKO z kompletem dokumentów !

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach :

 pokój nr 2 i 3, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. (81) 857-42-77

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dwóch formach:   

1.    w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,    

2.    w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.    

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach od 6 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2023 r.


 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024