GOPS w Borkach jako pierwszy w Polsce zespół pracowników pomocy społecznej uzyskał certyfikat akredytacyjny z zakresu dostępności komunikacyjnej dla osób z ASD przyznawanego przez Fundację ASDreamer.

🧚‍♀️Otoczone miłością żyją w swoim świecie… Autyzm wcale nie jest taki straszny🧚‍♀️
Na autyzm się nie cierpi. Autyzm się ma. Ma go między innymi jeden z najbardziej znanych piłkarzy Leo Messi. Prawdopodobnie mieli go także Alfred Einstein, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Alfred Hitchcock…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach jako pierwszy w Polsce zespół pracowników pomocy społecznej uzyskał certyfikat akredytacyjny z zakresu dostępności komunikacyjnej dla osób z ASD przyznawanego przez  Fundację ASDreamer 🏆💙  → https://www.facebook.com/fundacjaasdreamer/

Pracownicy otrzymali również od Fundacji praktyczne przewodniki dotyczące nawiązywania kontaktu z osobą z ASD autorstwa dr Katarzyna Wieczorek (Patyk).

Dziękujemy za wspaniałe szkolenie.

Prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borki 2021/2025 r.📃 i przesłanie na adres e-mailowy: gops@gminaborki.pl
ℹ️ℹ️ℹ️https://www.gminaborki.pl/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych/
➡️➡️➡️ prosimy również o zapoznanie się z treścią strategii z okresu 2016/2020 r.-ewentualne zmiany, sugestie.

📢📢📢GOPS w Borkach informuje, że od dnia 03.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski na:
➡️ świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

➡️świadczenie DOBRY START → 300+

📢Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 🕗:
8:00 – 11:00 oraz 11:30 – 13:00

🙏Uprasza się o dostarczenie kompletnych wniosków wraz z załącznikami

📢GOPS w Borkach przypomina, iż w trakcie odbioru świadczeń konieczne jest zastosowanie zasad podwyższonego reżimu sanitarnego tj.:
– obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych 🙌😷,
– dezynfekcji rąk 💦🙌,
– utrzymania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego 👩‍🦱 ➡️👨‍🦱

Osoba bez maseczki 😷 nie zostanie obsłużona!

📢Przypominamy również, że nie ma potrzeby składania wniosku na świadczenie wychowawcze (500+) → gdyż okres świadczeniowy rozpoczyna się dopiero w 🗓 lutym 2021 r. (wersja elektroniczna) oraz w marcu 2021 r. (wersja papierowa).

Wzory druków 📇 wniosków zostaną umieszczone na biurku przy wejściu.

Ze względu na pandemię 😷 covid – 19 zachęcamy do składania wniosku drogą elektroniczną. 👨‍💻👩‍💻

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ☎️ (81 8574277) lub e-mailowy 💻 (gops@gminaborki.pl)

Apel na sierpień – miesiąc abstynencji

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego, przygotował Apel na sierpień – miesiąc abstynencji.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła tymczasem problemy alkoholowe dotykają większość Polaków. Problem nietrzeźwości jest często lekceważony, a Polskiej tradycji świętowania narodowego czy też rodzinnego towarzyszy spożywanie alkoholu. Spożywanie alkoholu osłabia kondycje społeczeństwa i związane jest z ponad   dwustu chorobami, w tym także nowotworowymi. Nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16-20 lat. Warto zaznaczyć, iż w ciągu roku, przez legalnie sprzedawany alkohol, umiera kilkanaście tysięcy Polaków.

Niezwykle istotne jest też, całkowite powstrzymanie się od spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Picie alkoholu w okresie oczekiwania na narodziny dziecka prowadzi do wielu nieodwracalnych schorzeń u dziecka. (FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Niosąca poważne konsekwencje dla rozwoju człowieka choroba jest w stu procentach możliwą do uniknięcia. Wystarczy powstrzymać się od spożywania alkoholu w ciąży. Jednakże niepokojące badania dowodzą, że jedna trzecia ciężarnych kobiet sięga po alkohol, a każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla nienarodzonego dziecka.

Ważnym czynnikiem troski o trzeźwość jest  rodzina. Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być zdolnym do tego, by z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający się rodzic niszczy poczucie bezpieczeństwa oraz blokuje rozwój duchowy, moralny i społeczny. Wiele dzieci szuka pomocy w uzależniających substancjach, bo nie otrzymują wsparcia u bliskich, powielając schematy funkcjonowania społecznego gębko zakorzenione w środowisku rodzinnym.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych kończy zachęta do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu, która „jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i opanowanych chorobą alkoholową wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty”.

Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

ℹ ♿Parlament Europejski 🇪🇺 w dniu 8 lipca 🗓 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią
COVID-19.
Kryzys związany z pandemią COVID-19 i konieczność stosowania zasad podwyższonego reżimu sanitarnego, którego ważnym elementem jest utrzymywanie dystansu międzyosobowego, izolacja i wyraźne ograniczenie kontaktów społecznych może wpłynąć na potęgowanie negatywnych skutków segregacji społecznej oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyartykułowany problem przejawia się m.in. w odmowie prawa do leczenia lub umieszczaniu w zakładach izolacji bez możliwości odwiedzin bliskich czy powrotu do krewnych. Do obniżenia się jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną przyczynia się również narastający brak dostępu do placówek wspierających takie jak ośrodki opieki dziennej lub szkoły. W efekcie ich tymczasowego zamknięcia, ciężar opieki i działań o charakterze wspierająco-aktywizującym został przeniesiony na członków najbliższej rodziny osób z niepełnosprawnością, które zmagając się z bezpośrednimi skutkami sytuacji epidemicznej są równocześnie zmuszone do pokonywania licznych, towarzyszących barier wynikających z niedostosowania środowiska społecznego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.
Przyjęta rezolucja wzywa Komisję Europejską do monitorowania jakości usług zdrowotnych i w obrębie pomocy społecznej pod kątem dostępności i zapobiegania wykluczeniu społecznego, sygnalizując jednocześnie szerokiemu gremium konieczność pochylenia się nad sytuacją grup osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną.