🗣 Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji.
Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.
Czy ktoś spędza wakacje nad morzem? 🏊🌞🌊🏖
Pamiętajcie o Karcie Dużej Rodziny.
Wakacje z #KartaDużejRodziny 🛶⛱🤸‍♀🏊‍♂ Ciesz się zniżkami podczas letnich podróży ☀
W województwie pomorskim Kartę Dużej Rodziny honoruje 790 partnerów, a ze zniżek można skorzystać w ok. 2419 lokalizacji.
➡ Lista partnerów i lokalizacji oferujących zniżki dla posiadaczy KDR jest dostępna na stronie https://empatia.mpips.gov.pl oraz w mKDR w aplikacji mObywatel.

STOP PRZEMOCY

         Nadużywanie czy uzależnienie od alkoholu jednego z członków rodziny jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka pojawienia się przemocy w tej rodzinie, jednak 𝐍𝐈𝐄 tłumaczy i 𝐍𝐈𝐄 usprawiedliwia agresywnych zachowań partnera.
⭕ Mamy świadomość, jak ważna jest 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 w powyższym zakresie i jak niezwykle istotny podkreślenia jest fakt, że przemoc może wystąpić w każdej rodzinie – bez względu na jej status materialny i społeczny.
⭕ W związku z powyższym, w imieniu Niebieska Linia IPZ oraz Fundacja Batorego, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, jakie zostały przygotowane w ramach 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 “Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie”.
⭕ Kampania dotyczy zarówno aspektów 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡, jak i 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐦𝐨𝐜𝐲 𝐰 𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐦 𝐚𝐥𝐤𝐨𝐡𝐨𝐥𝐨𝐰𝐲𝐦. Na jej okoliczność przygotowanych zostało sześć materiałów filmowych oraz dwa materiały tekstowe w formie broszury.
Wspomniane materiały dostępne są pod adresem 👇👇👇
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Borki znajduje się stanowisko do samospisu internetowego, pokój nr 14.
Pracownicy urzędu służą pomocą przy wypełnianiu formularzy.
Zapraszamy!

Rekrutacja uczniów do SOSW w Radzyniu Podlaskim

Oferta edukacyjna SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim 👨‍🎓🧑‍🏫🏆

Informujemy, iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim trwa rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na nowy rok szkolny 2021/2022.

⬇ Kandydaci, mogą składać podania do: ⬇

✔Przedszkola Specjalnego:

– dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, w wieku od 3 do 8 lat (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 do 9 lat).

✔Szkoły Podstawowej Specjalnej:

– klasy I-VIII dla dzieci niepełnosprawnych intelektualne w stopniu lekkim,
– klasy I-VIII dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

✔Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

– klasy I-III dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

✔Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia:

– dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca się w zawodzie kucharz.

✔Zespołu Rewalidacyjnego-Wychowawczego:

– dla dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

✔Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

– dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym z terenu powiatu radzyńskiego od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Uczniowie spoza Radzynia Podlaskiego mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie ośrodka, dzięki temu są objęci całodobową opieką nauczycieli i wychowawców.

ℹ Szczegóły przyjęcia można uzyskać w siedzibie ośrodka oraz pod numerem telefonu 723 299 715. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą edukacyjną.

Zmieniają się zasady naboru na “Dobry Start”.

ℹℹℹOd 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu➡️ “Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start:
Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał ▶️▶️▶️Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu “Dobry start”.
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną❗, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
Wnioski będzie można składać od 🗓1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną przez:
Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
bankowość elektroniczną
portal PUE ZUS