Przedłużenie terminu wypłat dodatku węglowego

W związku ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Borki wnioskami o przyznanie dodatku węglowego, informujemy, że rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w terminie wydłużonym o kolejne 30 dni – stosownie do art. 35 § 3 KPA.

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków jest oczekiwanie na środki finansowe.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.