OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Opis projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje opiekunom i rodzicom osób z niepełnosprawnościami możliwość bezpłatnej opieki nad ich bliskim w ramach kontynuacji projektu „Opieka wytchnieniowa 2023 ”. Opieka świadczona będzie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, oraz wyłonione w drodze zapytania ofertowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kto może skorzystać z projektu ?

Bezpłatną opieką wytchnieniową mogą być objęci mieszkańcy gminy Borki– dorośli i dzieci z niepełnosprawnościami: ruchową, intelektualną lub łączną, przy spełnieniu warunków określonych regulaminem. Z tej formy wsparcia wytchnieniowego mogą skorzystać osoby, które wymagają stałej opieki w codziennym funkcjonowaniu (dzieci, dorośli). W tym czasie stały opiekun – rodzic będzie mógł zająć się swoimi najważniejszymi sprawami albo po prostu odpocząć, mając pewność, że powierza dziecko w dobre ręce.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone                              są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:    https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/1340102/zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-docx.html

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia                  o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 3 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.