📢📢📢 Informujemy, iż wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego odbędą się w poniedziałek 20 grudnia 2021 r.