ℹℹℹPrzypominamy, że od 🗓 1 kwietnia można składać wniosek w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).
Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego wniosku:

Informujemy, że w czwartek 1 kwietnia  GOPS oraz UG w Borkach czynny jest w godz. 7.30 – 15.30.

Ruszył projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w pow. radzyńskim”

Od stycznia br. do końca 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Pracy pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim”.

Uczestnikami projektu moga być osoby zarejestorowane w PUP w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Realizowane formy aktywizacji:

-pośrednictwo pracy/ pośrednictwo zawodowe

– staże

-szkolenia grupowe/ bony szkoleniowe

– bony na zasiedlenie

– przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Mobilna aplikacja mObywatel.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, iż w krótce Karta Dużej Rodziny wejdzie na kolejny poziom nowoczesności – będzie dostępna w praktycznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Przyjęcie przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oznacza, że każda aktywna Karta osób dorosłych oraz nieletnich posiadających PESEL i dowód osobisty bądź eLegitymację (niezależnie od tego, o jaką jej formę wnioskowano) będzie mogła zostać wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel, która to będzie pozwalała na uwierzytelnienie osoby logującej się do niej profilem zaufanym.  Nie będzie konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Dzięki tym zmianom Karta Dużej Rodziny wejdzie na kolejny poziom nowoczesności, a korzystanie z niej będzie jeszcze wygodniejsze. To dobra wiadomość dla wszystkich rodzin wielodzietnych oraz rodziców uprawnionych do posiadania Karty.