Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych 👂🗓 

Święto zostało ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji

Informacja dotycząca Programu „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

11 Wrzesień – Świadomy Dzień Zapobiegania Samobójcom.

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
📢📢📢
Samobójstwa są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.
Każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu doświadczenie suicydalne (samobójcze) – stracił w ten sposób kogoś kogo znał, sam miał myśli samobójcze lub zetknął się z nimi u innych. Niewiele osób wie jednak jak rozpoznać i uratować samobójcę. Myśli samobójcze mogą dotyczyć każdego, bez względu na wiek.
➡️Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w pierwszych pięciu miesiącach br. było prawie 5,7 tys. zamachów samobójczych (kobiety – blisko 1,7 tysięcy, mężczyźni – niespełna 4 tys.). To więcej niż w analogicznym okresie ub.r. – 4,8 tys. (kobiety – 1,3 tysięcy, mężczyźni – 3,5 tys.). Tegoroczny wynik jest też większy niż zaobserwowany dwa lata w tym samym okresie – 4,9 tys. (kobiety – 1,3 tysięcy, mężczyźni – 3,6 tys.)
Pandemia oprócz tego, że sama w sobie może napawać lękiem, dodatkowo spotęgowała wszystkie dotychczasowe problemy ludzi. Tym samym podniosła wyżej wymienione wskaźniki .
Z policyjnych statystyk dodatkowo wynika, że w analizowanym okresie tego roku 2,2 tys. zamachów samobójczych zakończyło się śmiercią (w ciągu pięciu miesięcy ub.r. – ponad 2 tysiące, a dwa lata temu – przeszło 2,1 tys.). Jednak biorąc pod uwagę dane dotyczące prób w poszczególnych okresach, widać, że nieznacznie spadł odsetek zgonów (ostatnio – 38,9 proc., rok temu – 42,5 proc., w 2019 r. – 43,4 proc.).
Aby skutecznie zapobiegać temu zjawisku, trzeba dowiedzieć się jak rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w kryzysie.
ℹOsoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały ❗, których nie należy lekceważyć np.:
– mówić o popełnieniu samobójstwa;
– mieć problemy z jedzeniem i spaniem;
– drastycznie zmieniać swoje zachowanie;
– wycofywać się z kontaktów towarzyskich;
– tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy; rozdawać ważne dla niej rzeczy;
– podejmować ryzykowne działania;
– wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;
– nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;
– zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.
Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub się okaleczać. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei.
ℹ Jak pomóc?
Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy:
– nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;
– rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;
– miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;
– okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;
– nie oceniaj, nie dawaj rad;
– szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania ☎️800-70-22-22, lub ☎️1161-23, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.
Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo ➡️jest także możliwość ratunku .

9 wrzesień – Światowy Dzień FAS

⛔️🥂🍷👶Nie dla alkoholu w ciąży! Spożywanie alkoholu w ciąży może wiązać się z wieloma problemami, w tym z wystąpieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) ➡️ Fetal Alcohol Syndrome .

FAS to zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym.

FAS to zespół nieprawidłowości obejmujących zaburzenia psychiczne i fizyczne, stwierdzany u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol.❗️

Pamiętaj! Alkohol z łatwością przenika przez łożysko i wpływa na rozwój dziecka. Negatywny wpływ na dziecko może mieć już ➡️ jednorazowa, niewielka ilość wypitego alkoholu. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży – każda ilość niesie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonego jeszcze dziecka.

Powikłania psychiczne i fizyczne:– opóźnienie umysłowe,– niższy iloraz inteligencji,– ograniczony zasób słów,– problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego,– trudności w nauce i utrzymaniu skupienia,– brak umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,– nadpobudliwość, agresja, impulsywność,– nieumiejętność wyciągania wniosków, przewidywania, konsekwencji zachowań,– niedojrzałość emocjonalna,– słabe zdolności adaptacyjne i komunikacyjne,a w późniejszym wieku – skłonności do nałogów, depresji czy stanów lękowych.Nieprawidłowości fizyczne obejmują natomiast zmiany w budowie narządów wewnętrznych serca, wątroby, nerek, kłopoty ze słuchem i wzrokiem, problemy z kośćmi i mięśniami (zbyt duże lub zbyt niskie napięcie mięśniowe). U dzieci z FAS słabo rozwinięta jest żuchwa, słabo zaznaczona jest rynienka podnosowa. Dzieci te mają niskie czoło, wąską górną wargę, niewielkie, szeroko rozstawione oczy, z charakterystyczną fałdką w kącikach, niesymetryczne uszy.ℹ️Nie wszystkie objawy FAS będą widoczne zaraz po urodzeniu – najczęściej ujawniaj się między drugim a dziesiątym rokiem życia.

Możesz w 100% zapobiec wystąpieniu FAS u swojego dziecka!ℹ️Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Przyszła mama powinna być świadoma, że ma całkowity wpływ na wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego u swojego dziecka i może mu w 100% zapobiec, poprzez całkowitą absbtynencję alkoholową.

https://www.facebook.com/wioskisos/videos/924449261478654/