Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatku osłonowego wypłacana będzie 23 maja 2022 r. (poniedziałek). Wypłata dodatku osłonowego II raty za styczeń i miesiąc kwiecień będzie wypłacana w Kasie Urzędu Gminy Borki od godz. 8.30.
Dla osób, które podały we wniosku numer konta bankowego , będzie realizowany w tym dniu przelew.