Ważna informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od

01.08.2022 r. do 12.08.2022 r. będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.