1 października – Międzynarodowy Dzień Seniora 🧓👴👵
🌷Drodzy Seniorzy!
Z okazji Waszego święta
pragniemy życzyć Wam
dużo zdrowia i wielu lat życia,
wypełnionych radością, satysfakcją,
szacunkiem i troską młodych pokoleń.
Niech Wasz kapitał intelektualny i życiowy
będzie zawsze doceniany.
I aby nikt z Was nie czuł się samotny
i opuszczony…
Kierownik GOPS w Borkach – Anna Szalast
z pracownikami.
2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.
Ustanowiony w 2006 roku, zakłada szerzenie idei życia bez przemocy, w duchu tolerancji i pokoju.
ℹCzym jest przemoc w rodzinie i kiedy możemy mówić o przestępstwie?
Zgodnie z ustawą należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
ℹJakie są rodzaje takiej przemocy?
Tą najbardziej zauważalną jest ➡️przemoc fizyczna. Popychanie, kopanie, duszenie, bicie – jednym słowem zadawanie bólu zagrażającego zdrowiu, a w skrajnych przypadkach, nawet życiu ofiary, są głównymi elementami tego rodzaju przemocy.
Już nie tak oczywista, bo nie zostawiająca śladów na ciele, jest ➡️przemoc psychiczna. W tym przypadku, skutki aktów agresji odkładają się w psychice osoby pokrzywdzonej. Tu można wymienić: poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych.
Temu wszystkiemu czasem towarzyszy➡️ przemoc seksualna. Są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania.
Ostatni rodzaj dotyczy ➡️przemocy ekonomicznej i rażącego zaniedbania wobec członków rodziny. Te dwa aspekty przemocy związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi. Przykłady dotyczą: niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy.
Obraz może zawierać: tekst „STOP PRZEMOCY”
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych 👂
🗓 Święto zostało ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Informacja.

 

GOPS w Borkach informuje o podpisaniu umowy z NZOZ Europejskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z.o.o. w Białej Podlaskiej na → udzielanie świadczeń psychologicznych oraz psychoterapeutycznych środowiskowych w ramach I poziomu referencyjnego na rzecz dzieci poniżej 7 r. ż. dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.

Do korzystania z pomocy przez osoby w wieku poniżej 18 r. ż. konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego/rodzica.

W sytuacji potrzeb objęcia pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną prosimy o kontakt z właściwym terenowo pracownikiem socjalnym.

Partner:

http://www.ecr-rehabilitacja.com.pl/new/

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

📢📢📢 Co roku 10 września obchodzony jest „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom”.

Samobójstwa są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.

Każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu doświadczenie suicydalne (samobójcze) – stracił w ten sposób kogoś kogo znał, sam miał myśli samobójcze lub zetknął się z nimi u innych. Niewiele osób wie jednak jak rozpoznać i uratować samobójcę. Myśli samobójcze mogą dotyczyć każdego, bez względu na wiek.

W 2019 roku w Polsce 🇵🇱 w wyniku samobójstw życie straciło ➡️ 5️⃣2️⃣5️⃣5️⃣ osób, w tym 7️⃣5️⃣6️⃣kobiet i aż 4️⃣4️⃣9️⃣7️⃣ mężczyzn.

Aby skutecznie zapobiegać temu zjawisku, trzeba dowiedzieć się jak rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w kryzysie.

ℹOsoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały ❗, których nie należy lekceważyć np.:
– mówić o popełnieniu samobójstwa;
– mieć problemy z jedzeniem i spaniem;
– drastycznie zmieniać swoje zachowanie;
– wycofywać się z kontaktów towarzyskich;
– tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy; rozdawać ważne dla niej rzeczy;
– podejmować ryzykowne działania;
– wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;
– nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;
– zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub się okaleczać. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei.

ℹ  Jak pomóc?

Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy:

– nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;
– rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;
– miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;
– okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;
– nie oceniaj, nie dawaj rad;
– szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania ☎️800-70-22-22, lub ☎️1161-23, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo ➡️jest także możliwość ratunku .