Autyzm jest wśród nas – 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Szanowni Państwo,

💙💙💙2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu żyją wokół nas. Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm zdarza się średnio raz na 100 urodzeń, co oznacza, że w Polsce żyje około 400 tysięcy takich osób.
Autyzm ma wiele twarzy. Każdy człowiek jest indywidualnością i nie ma dwóch takich samych ludzi, w szczególności nie istnieją identyczne osoby ze spektrum autyzmu. Jednak warto wiedzieć trochę na temat podobieństw między nimi, żeby w porę móc zauważać i wspomagać dzieci z problemami rozwojowymi, aby zapewnić im jak najlepsze  odnalezienie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.
Zgodnie ze współczesną wiedzą autyzm to inny od typowego sposób rozwoju człowieka, za który odpowiada odmienne funkcjonowanie mózgu i stąd autyzm jest zaliczany do zaburzeń neurorozwojowych.
Poniżej wybór popularyzatorskich filmów, które mogą przybliżyć Państwu ten temat:
 Link do strony Badabada:  http://badabada.pl/o-nas/informacje-ogolne, gdzie w zakładce Dla Rodziców/ Jak zbadać dziecko można wypełnić online kwestionariusz M-CHAT-R, który pozwala na ocenę, jakie jest ryzyko (niskie, średnie czy wysokie) wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Wciąż duża część rodziców czujących intuicyjnie, że rozwój ich dziecka nie przebiega harmonijnie, nie uzyskują w porę pomocy, gdyż osoby z ich otoczenia, w tym również lekarze pediatrzy i inni specjaliści często bagatelizują problem mówiąc, że dziecko ma jeszcze czas i z tego wyrośnie. Tymczasem z autyzmu się nie wyrasta, ale dzięki diagnozie i wczesnemu wspomaganiu można minimalizować jego negatywne skutki i wzmacniać pozytywne strony.
ℹℹℹPrzypominamy, że od 🗓 1 kwietnia można składać wniosek w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).
Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego wniosku:

Informujemy, że w czwartek 1 kwietnia  GOPS oraz UG w Borkach czynny jest w godz. 7.30 – 15.30.

Ruszył projekt “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w pow. radzyńskim”

Od stycznia br. do końca 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Pracy pod nazwą: “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim”.

Uczestnikami projektu moga być osoby zarejestorowane w PUP w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Realizowane formy aktywizacji:

-pośrednictwo pracy/ pośrednictwo zawodowe

– staże

-szkolenia grupowe/ bony szkoleniowe

– bony na zasiedlenie

– przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Mobilna aplikacja mObywatel.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, iż w krótce Karta Dużej Rodziny wejdzie na kolejny poziom nowoczesności – będzie dostępna w praktycznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Przyjęcie przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oznacza, że każda aktywna Karta osób dorosłych oraz nieletnich posiadających PESEL i dowód osobisty bądź eLegitymację (niezależnie od tego, o jaką jej formę wnioskowano) będzie mogła zostać wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel, która to będzie pozwalała na uwierzytelnienie osoby logującej się do niej profilem zaufanym.  Nie będzie konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Dzięki tym zmianom Karta Dużej Rodziny wejdzie na kolejny poziom nowoczesności, a korzystanie z niej będzie jeszcze wygodniejsze. To dobra wiadomość dla wszystkich rodzin wielodzietnych oraz rodziców uprawnionych do posiadania Karty.

Informacja.

ℹℹℹ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że jutro w dniu ➡️ 23 lutego od godz.8.30 🕘 w kasie UG zostaną wypłacone świadczenia z pomocy społecznej, natomiast 25 lutego świadczenia rodzinne oraz wychowawcze.
Prosimy o udostępnianie informacji.

Termin składania wniosku na 500+

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 r.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał  do 31 maja 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022  będzie można składać:

– drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS.

– tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego?

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.);

ustawa  z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 924).

 

ℹℹℹ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że w dniu ➡️ 25 stycznia od godz.8.30 🕘 w kasie UG zostaną wypłacone świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz wychowawcze.
Prosimy o udostępnianie informacji.