Aplikacja mobilna “Twój Parasol”- dla osób doświadczających PRZEMOCY w rodzinie.

GOPS w Borkach przypomina, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Więcej informacji → https://twojparasol.com/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, iż z uwagi na sytuację wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19  od dnia 14 kwietnia (wtorek) do dnia 17 kwietnia (piątek) zadania statutowe będą realizowane wyłącznie w systemie niestacjonarnym.

Uprasza się o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej (gops@gminaborki.pl), skrzynki e-puap oraz w sprawach pilnych telefonicznie (kierownik GOPS: 695 446 473, telefon alarmowy: 511 552 890).

Prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie zaleceń obowiązujących na terenie kraju rekomendujących stosowanie wzmożonych środków ostrożności z wykorzystaniem masek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz ograniczających aktywność społeczną  do niezbędnego minimum.

CHROŃ ŻYCIE – ZOSTAŃ W DOMU!