9 Edycja stypendiów akademickich na rok 2020/2021- Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

GOPS w Borkach informuje, że Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w GOPS Borki, pod numerem telefonu: (81) 8574277 oraz w linku na stronie → www.fejj.pl

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień Rodzicielstwa zastępczego został ustanowiony na 30 maja przez Sejm w 2006 roku.

Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.

15 MAJA – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH

Dzisiaj jest Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się osobami starszym, niesamodzielnymi.  Zarówno tym, które robią to zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunom rodzinnym, którymi najczęściej są najbliżsi – mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie.

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosparwnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

Jest to szczególna okazja, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym.

Pamiętajmy – nikt nie jest doskonały. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Młodzi ludzie, którzy uczą się poszanowania drugiego człowieka, wzrastają w atmosferze tolerancji i zrozumienia dla inności, nigdy nie zakpią z niepełnosprawnych.