Działamy 😉 💪💙♿

W dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji ASDreamer w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące nawiązanej współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach ze wspomnianą Fundacją. Naszym wspólnym pragnieniem jest zrealizowanie dostępności komunikacyjnej w pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością, w  tym w szczególności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Inicjatorem i koordynatorem rozpoczętych działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z partnerem i opiekunem naukowym Fundacją ASDreamer kierowaną przez Panią Prezes dr n. hum Katarzynę Wieczorek (Patyk) rozpoczyna pracę nad wdrożeniem nowatorskich rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, którzy jako odbiorcy pomocy społecznej zasługują na równe prawa we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Podpisana pomiędzy partnerami umowa o współpracy jest jednym z  elementów realizacji idei niedawnego przystąpienia GOPS do Porozumienia na rzecz dostępności, którego sygnatariuszem Ośrodek stał się w dniu 29 czerwca bieżącego roku w obecności Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.