Paczki dla osób starszych i samotnych

PCK przekazał paczki dla seniorów z Gminy Borki

W dniu 19.10.2020 r. Polski Czerwony Krzyż – Oddział  Rejonowy w Radzyniu Podlaskim przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Borkach paczki żywnościowe z przeznaczeniem dla osób starszych i samotnych. Otrzymaną pomoc pracownicy Ośrodka dostarczyli do najbardziej potrzebujących osób starszych z terenu naszej Gminy. W paczkach znalazły się produkty spożywcze, środki czystości oraz niezbędne w związku z zagrożeniem epidemicznym przyłbice i jednorazowe rękawiczki.