GOPS w Borkach został zakwalifikowany do Inkubatora pomysłów.

ℹ😊ℹ😊Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach jako autor pomysłu na innowacje społeczne dotyczące włączania społecznego został zakwalifikowany do Inkubatora pomysłów, z którym będziemy realizowali swój pomysł 😊💙
Nasz pomysł znajduje się na liście pomysłów pod numerem 18 zakwalifikowanych do pierwszego cyklu w ramach Inkubatora pomysłów: