ℹℹℹObsługę świadczenie z programu Rodzina 500 plus przejmie ZUS Wypłatę świadczenia przejmie ZUS.

➡️ Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

➡️ Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, że ZUS będzie stopniowo przejmował program „Rodzina 500 plus”. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

➡️ Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie – jak dotąd – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.