GOPS w Borkach informuje, że stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny wypłacony będzie w dniu 9 grudnia 2021 r.