ℹℹℹ Przypominamy, iż od dzisiaj przyjmowane są wnioski o dożywianie dzieci w szkole.

Prosimy, aby zaświadczenie o wynagrodzeniu było z miesiąca grudnia 2021 r. i zawierało informację o wysokości potrąconej zaliczki na:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego.

4. Składki na ubezpieczenie chorobowe.

5. Koszty uzyskania przychodu.

Zaświadczenie nie zawierające powyższych informacji nie będzie przyjmowane.